เทศบาลตำบลแม่แรง เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 เบอร์โทร 053-556732-3 ติดต่องานป้องกันฯ 053-521424 Email : maerang.pr@hotmail.com