Alternative flash content

Requirements

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เด...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ใ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรงเข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรุกขม [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทา...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพู [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียน [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2561แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มกราค...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด แจกเบี้ยยังชีพ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหว...

นายสมคิด อุตมะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามข่าวประกวดราคา อื่นๆประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ