Alternative flash content

Requirements

ต้อนรับกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจติดตาม โครงการตามแผนส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิตการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ต้อนรับกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจติดตาม โครงการตา...

มื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบล ให้การต้อนรับกรรมการตรวจการจ้างเ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
รับโอน วิศวกรโยธารับโอน วิศวกรโยธา

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้จากภูฏานต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ...

นางอัมภา บุญอุประ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแม่แรง และ นางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองสาธ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
อบรมโครงการสำรวจ ตรวจ แนะนำสถานประกอบการ ประจำปี 2561อบรมโครงการสำรวจ ตรวจ แนะนำสถานประกอบการ ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี เป็นปร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
วันแม่แห่งชาติ 61วันแม่แห่งชาติ 61

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธีท [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินและคัดเลือก อปท.ที่มีกา...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และคณะฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินและคั [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามข่าวประกวดราคา อื่นๆประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ