Alternative flash content

Requirements

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุกต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่...

เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูง [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สันสลี จ.เชียงราย ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.สั...

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนหลักป [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ ต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่ง...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการ [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน...

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ,นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และช [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนตองโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนตอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดออกบูทร่วมกับส่วนร [ ... ]

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ผ่านมา
ติดตามข่าวประกวดราคา อื่นๆประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง  

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ