พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอาคาร ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อ 7 กันยายน 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมวกกันน๊อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมเป็นเกียรติในการจับฉลากรางวัลแจกหมวกกันน๊อค แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลภายในสังกัด ในการนี้ได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครองและร่วมถ่ายรูปหมู่กับเด็กๆอนุบาลในสังกัดอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง ในการนี้ได้มอบป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

พิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กล่าวรายงาน ณ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560