โครงการธรรมมะสัญจร ปี 2560

 

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา
ในโครงการธรรมมะสัญจร ปี 2560 ในการนี้ได้มอบเงินสนับโครงการฯ อีก 20,000 บาท และ นายวิเชษฐ ปราชเปรื่อง กำนันตำบลแม่แรง มอบ 5,000 บาท ตามลำดับ ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560