พัฒนาวัดร้างดอนป่าตัน หมู่ที่ 8 บ้านป่าเบาะกอม่วง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมต้อนรับ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งมาเป็นประธานในการพัฒนาวัดร้างดอนป่าตัน หมู่ที่ 8 บ้านป่าเบาะกอม่วง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560