านแถลงข่าว "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมงานแถลงข่าว "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" หมู่บ้าน CIV บ้านดอนหลวง ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประทีป การมิตรี นายอำเภอป่าซาง และนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560