พิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดงาน "เมืองฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กล่าวรายงาน ณ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560