โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560