โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง ในการนี้ได้มอบป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560