นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมวกกันน๊อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมเป็นเกียรติในการจับฉลากรางวัลแจกหมวกกันน๊อค แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลภายในสังกัด ในการนี้ได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครองและร่วมถ่ายรูปหมู่กับเด็กๆอนุบาลในสังกัดอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560