พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอาคาร ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อ 7 กันยายน 2560