การประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560

คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับการประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 โดย คณะกรรมการประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง อยู่ในระดับ เกรด A+ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560