กิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑