ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่ ที่ย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังดิน ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561