ต้อนรับนายเอรวัฒน์ ลังกาพินธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากย้ายมาจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับนายเอรวัฒน์ ลังกาพินธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากย้ายมาจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน พร้อมคณะผู้ติดตาม ในการนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับคณะฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561