พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบ 1 ปี มรณภาพพระครูสีหสุวรรณวงค์ (สิงห์ทอง อินทะวังโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และคณะฯ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบ 1 ปี มรณภาพพระครูสีหสุวรรณวงค์ (สิงห์ทอง อินทะวังโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561