แถลงข่าวตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้สโลแกน "หัวใจลายผ้า วิถีวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ผู้แทนจากพานิชย์จังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง พร้อมด้วยนายกำพล แก้วยศ ผู้ใหญ่บ้านดอนหลวง แถลงข่าวตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้สโลแกน "หัวใจลายผ้า วิถีวัฒนธรรมบ้านดอนหลวง" ในการนี้ได้อธิบายอัถตลักษณ์และวิธีชุมชนภายในตำบลแม่แรง ให้ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวได้รับทราบอีกด้วย ณ วัดบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561