ต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค7 ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของหมู่บ้านต้นแบบระดับภาค ณ วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561