โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดดอนตอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดออกบูทร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอป่าซาง ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการ อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชน ในการนี้เทศบาลตำบลแม่แรงได้ร่วมออกบูทจัดเก็บภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย ณ วัดดอนตอง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561