ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ,นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 และชาวบ้านป่าบุก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะ ชุมชนบ้านป่าบุก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561