ต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ "โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร และอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ "โครงการครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการขยะบ้านป่าบุกและเที่ยวชมผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561