ต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับนักเรียนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561