ร่วมพิธีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ประจำปี 2561 ในการนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561