ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ หมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้บรรยายพิเศษข้อมูลพื้นฐานของตำบลแม่แรงให้คณะศึกษาดูงานได้ทราบอีกด้วย ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561