การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรงประจำเดือนพฤษภาคม 2561

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลแม่แรงประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561