คณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกกำลังกายทุกวันพุธ

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และนายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกกำลังกายทุกวันพุธโดยวันนี้
สำนักปลัดฯ รับผิดชอบในการนำเต้น กิจกรรมนี้ ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ทุกคนดีมากๆ เพราะเป็นการเต้นคลายเครียดหลังจากการทำงาน ทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561