ต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มาร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระชับความสัมพันธ์กัน ในการนี้ได้นำผู้สูงอายุทั้งหมดออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบเพลง "ชิกเก้นแดนซ์" อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561