การประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานของเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง ๓ งาน คืองานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม ครั้งที่๘ งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่๑๖ และงานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่๑๒ เพื่อหารือผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงข้อบกพร่องตลอดจนคำติชมของผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว โดยการประชุมสรุปงานในครั้งนี้ มีนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เจ้าหน้าที่พาณิชย์ จ.ลำพูน ผู้นำชุมชน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑