ไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6

ไทยนิยมยั่งยืน
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน