ไทยนิยมยั่งยืน บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน