ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส.

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส. ที่เทศบาลตำบลแม่แรง ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลแม่แรง และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในพื้นที่ อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561