ไทยนิยมยั่งยืน บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านสันกอดู่หมู่ที่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.