คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย "มิวเซียมติดล้อ"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเรียงความประเทศไทย "มิวเซียมติดล้อ" ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน กราบสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย วันที่ 14 มิถุนายน 2561