โครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม

นายทวี ณ ลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการสตรีไทยใส่ใจป้องกันมะเร็งเต้านม ในการนี้ ได้ร่วมชมการสาธิตวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมกับ อสม.ในตำบลแม่แรง อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561