พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง พร้อมด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้ ยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซางได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561