โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง ในการนี้ได้มอบโอวาสและแนะนำประสบการณ์การมีครอบครัวที่อบอุ่นแก่น้องๆที่มาร่วมโครงการอีกด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561