ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ที่หมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้กล่าวทักทายพร้อมกับบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลฯ อีกด้วย ณ วัดป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561