พิธีพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ บ้านป่าบุก ในการนี้ นางสาวระบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561