กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ช่วงเวลา 09:00-12:00น. กล่าวคือ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย