ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
309
เมื่อวานนี้
416
เดือนนี้
4,927
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
26,345
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
26,346
ไอพี ของคุณ
54.158.200.60


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • ฝ่ายปกครอง
   • งานทะเบียนราษฎร
   • งานป้องกันและบรรเทาฯ
   • งานนิติการ
   • งานเลือกตั้ง
  • ฝ่ายอำนวยการ
   • งานธุรการ
   • งานการเจ้าหน้าที่
   • งานกิจการสภา
   • งานเลขานุการ
   • งานแผนและงบประมาณ
   • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   • งานประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล


 
วิสัยทัศน์
    พัฒนาคน พัฒนางาน ใส่ใจบริการประชาชน
 

 ภาระอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล  
    สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง
 
หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
 
โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล