ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรง ต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพุน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 556 732
ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 22/08/2561
วันนี้
305
เมื่อวานนี้
416
เดือนนี้
4,927
เดือนที่แล้ว
12,266
ปีนี้
26,345
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
26,346
ไอพี ของคุณ
54.158.200.60


อำนาจหน้าที่ กองคลัง  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ฝ่ายบริหารงานคลัง
   • งานธุรการ
   • งานการเงินและบัญชี
   • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • ฝ่ายพัฒนารายได้
   • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   • งานจัดเก็บรายได้

อำนาจหน้าที่ กองคลัง


วิสัยทัศน์
 
    เพิ่มพูนรายได้ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เบิกจ่ายตามระเบียบ
   
ภาระอำนาจหน้าที่ของกองคลัง
    ภาระอำนาจหน้าที่กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจักทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนประจำปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับหมอบหมาย