ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการนารีกระจ่าง สถานีโทรทัศน์ TPBS

31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำรายการนารีกระจ่าง วาไรตี้รายการสด หลากรส หลากความรู้นำเสนอผ่านพิธีกรหญิงอารมณ์ดี 5 คน 5 สไตล์ อัพเดทเรื่องราวประจำวัน ในมุมมองที่แตกต่าง อัพเดทสถานะการณ์สดๆ ในพื้นที่พร้อมกับพูดคุยกับผู้ชมผ่านสื่อโซเชียล ณ วัดดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้มีผู้ร่วมรายการคือ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นายสนั่น สมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นายกำพล แก้วยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พิธีกร ฮาย อาภาภร นครสววร์ และ ท๊อป ดาราณีนุช ปสุตนาวิน (ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 09.05 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าเหียง บ้านกองงาม

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบล และนางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง และพี่น้องบ้านกองงาม ร่วมจัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าเหียง บ้านกองงาม หมู่ที่ 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 30 มกราคม 2561

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดศรีมงคลต้นผึ้ง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบล และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดศรีมงคลต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 29 มกราคม 2561

 

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าบุก บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 26 มกราคม 2561

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดป่าแดด

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมายให้ นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2และผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ วัดป่าแดด(บวกป้าน) บ้านสันกอดู่ -บวกบอน หมู่ที่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 25 มกราคม 2561