โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหลวง

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำการประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นในปีต่อไป ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 24 มกราคม 2561

ต้อนรับคณะประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่มานิเทศติดตามประเมินผลงานเสริมพลังและตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

 

ต้อนรับ "ยายเมี้ยน น้ำหมากกระจาย" จากรายการ "เศรษฐีบ้านทุ่ง" พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทำรายการจากช่อง 3 ที่เดินทางมาถ่ายทำรายการในพื้นที่ บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ "ยายเมี้ยน น้ำหมากกระจาย" จากรายการ "เศรษฐีบ้านทุ่ง" พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทำรายการจากช่อง 3 ที่เดินทางมาถ่ายทำรายการในพื้นที่ บ้านหนองเงือก และบ้านดอนหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต "ชาวยอง" ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม โดยเฉพาะสิ้นค้าผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าบาติก ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและทำรายได้มหาศาล ในพื้นที่ตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

 

โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองเงือก หมู่ที่ 5

เทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ วัดหนองเงือก หมู่ที่ 5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ต้อนรับนายเอรวัฒน์ ลังกาพินธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากย้ายมาจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับนายเอรวัฒน์ ลังกาพินธุ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากย้ายมาจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน พร้อมคณะผู้ติดตาม ในการนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับคณะฯ อีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561