ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่นายอำเภอป่าซาง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานแก่นายอำเภอป่าซาง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าพบนายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ เพื่อแนะนำผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าพบนายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ เพื่อแนะนำผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาตำบลแม่แรงในอนาคต ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลแม่แรง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นำดอกดาวเรืองไปยังวัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรง ขนย้ายดอกดาวเรืองไปยังวัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของอำเภอป่าซาง ณ วัดพระพุธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ช้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ ๑ ปี ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐