โครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดแม่แรง หมู่ที่ 2

ทศบาลตำบลแม่แรง นำโดยนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง จัดทำโครงการเทศบาลตำบลแม่แรงเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ วัดแม่แรง หมู่ที่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

 

านวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลแม่แรง ประจำปี 2561 ในการนี้ได้ให้โอวาท และอ่านคำขวัญวันเด็ก 2561 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เด็กที่มาร่วมงานอีกด้วย "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ให้แก่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เพื่อแสดงไมตรีจิตและขอพรอันเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

เข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีรุกขมูลกรรม วัดป่าแดด ตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ ได้ร่วมพิธีปฏิบัติธรรม ตักบาตรข้าวสาร และสืบชะตา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561