ต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่เดินทางมาส่ง นางสาวกัญจนฉัตร กันจินะ ปลัดเทศบาลตำบลแม่แรงคนใหม่ ที่ย้ายมาจากเทศบาลตำบลวังดิน ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

กิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมแลกขวัญ โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

 

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2561

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในพื้นที่ตำบลแม่แรง ทั้ง 11 หมู่ ในการนี้ได้อวยพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้สุงอายุและคนพิการเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

นายสมคิด อุตมะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นำโดย นางวัชรี นวลละออง ปลัดอาวุโส และคณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ณ ชุมชนบ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน