พิธีสวดพระอภิธรรม งานทำบุญสัตตมวาร (7วัน) พระครูวรพรตนิวิฐ (ตุ๊ลุงฮอม) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม งานทำบุญสัตตมวาร (7วัน) พระครูวรพรตนิวิฐ (ตุ๊ลุงฮอม) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง คืนที่ 6 ณ วัดแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านสันกอดู่ หมู่ที่ 11

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านสันกอดู่หมู่ที่ 11 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.

 

พิธีอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ "พระครูวรพรตนิวิฐ" อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สิริอายุ 72 พรรษา 52

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ "พระครูวรพรตนิวิฐ" อดีตรองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สิริอายุ 72 พรรษา 52 โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายก (จำรัส ทตฺตสิริ, ปธ.๗) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ,เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระสงฆ์ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนญาติโยมจากทั่วสารทิศ พากันเดินทางมาสรงน้ำศพกันอย่างเนืองแน่น ณ พระวิหารวัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส.

นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงานเครือข่าย สสส. ที่เทศบาลตำบลแม่แรง ในการนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลแม่แรง และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือในพื้นที่ อีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ไทยนิยมยั่งยืน บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10

ไทยนิยมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลแม่แรง นำโดยท่านปลัดศรีเพ็ญ ตาน้อย หัวหน้าชุดฯ ลงพื้นที่ เวทีที่ 4 ปรับความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านป่าบุก หมู่ที่ 10 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน