โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับ สสจ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการประชุมหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำแผนงานและกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน โดยบูรณาการร่วมกับ สสจ.ลำพูน ณ บ้านหนองเงือก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2559

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่มาประเมิน นายวิเชษฐ ปราชเปรื่อง กำนันตำบลแม่แรง เพื่อเข้ารับรางวัลฯ ในการนี้ได้มี นายอำเภอป่าซาง ปลัด เทศบาลตำบลแม่แรง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอป่าซาง ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประเมินครั้งนี้ อย่างล้นหลาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแรง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่แรง ร่วมประกอบพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล " วิถีครูบา งานหน้าหมู่"

เช้าวันนี้อากาศแสนหนาว แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น วิถีครูบา งานหน้าหมู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้บูรณาการร่วมกันกับเทศบาลตำบลแม่แรง ส่งทีมงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าทำการขุดเจาะน้ำบาดาล ที่เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ในการนี้ได้ทำพิธีทางศาสนาทำบุญตกบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคลอีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในการนี้ได้นำชาวบ้านออกร่วมกำลังกายคลายหนาวอีกด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเงือก เมื่อวันที่ 12 มกราคาคม 2559

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงเป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปี 2559 ทีเทศบาลตำบลแม่แรงจัดขึ้น เป็นประจำทุกปี ในการนี้ได้อ่านคำขวัญวันเด็ก ที่ พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ไว้ " เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต" ณ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559