ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริการส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริการส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ต้อนรับคณะเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ทุ่งปี๊ และอบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ทุ่งปี๊ และอบต.บ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5  การนำใช้หลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้(สสส.)  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง ระหว่างวันที่ 14 - ุ18 ธันวาคม 2558

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ตามเส้นทางใน ตำบลแม่แรง ระยะทาง 19 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น

เทศบาลตำบลแม่แรง นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานพิธีเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 

เปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนประจำปี 2558 กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนประจำปี 2558 กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง ณ สนามกีฬาบ้านกองงาม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558