ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเพื่อาสร้างเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น เวทีพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน บ้านดอนหลวง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเพื่อาสร้างเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น เวทีพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน บ้านดอนหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ต้อนรับคณะดูงานด้านการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ (HOME STAY) จาก อบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะดูงานด้านการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ (HOME STAY) 
จาก อบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

โครงการขับเคลื่อนพลังเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นปะธานเปิดการโครงการขับเคลื่อนพลังเพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลแม่แรง (ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560) ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

 

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560