ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง

นายกสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วิเชตนคร จ.ลำปาง จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561

การประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในการนี้ได้ระดมความคิดจากทุกฝ่าย เพื่อกำหนดกิจกรรมภายในงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560

การประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560

คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับการประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 โดย คณะกรรมการประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ผลการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่แรง อยู่ในระดับ เกรด A+ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง และประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

งานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดงานกีฬาตำบลแม่แรง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในการนี้ได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท. และฝ่ายปกครองอีกด้วย ณ สนามกีฬาตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560