อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2561 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

นายพูลชัย ยาวิละ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่แรง ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในการนี้ได้มีการแนะนำตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และพนักงานจ้างตามภารกิจ่ พร้อมทั้งมีการรดน้ำดำหัวประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เพื่อขอขมาลาโทษและขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อเป็นศิริมงในการทำงานและการดำเนินชีวิตอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

เดินทางมาส่งนายนพรัตน์ สิงห์ครุธ นายช่างโยธาชำนาญงาน ที่ย้ายจากเทศบาลตำบลแม่แรง มารับตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วยนายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง คณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง เดินทางมาส่งนายนพรัตน์ สิงห์ครุธ นายช่างโยธาชำนาญงาน ที่ย้ายจากเทศบาลตำบลแม่แรง มารับตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ณ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

พิธีทำบุญเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ในการนี้ได้ทำพิธีสืบชะตาตามประเพณีแบบล้านนาเพื่อเป็นศิริมงคลอีกด้วย ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

 

พิธีรดน้ำดำหัวนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในโอกาสประเพณีปี่ใหม่เมือง

นายสมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในตำบลแม่แรง พร้อมใจกันรดน้ำดำหัวนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ในโอกาสประเพณีปี่ใหม่เมือง เพื่อขอขมาลาโทษ และถือโอกาสขอพรเนื่องโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต ณ บ้านกองงาม ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561