ต้อนรับคณะสื่อมวลชน และคณะดูงานจาก Lotus ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน และคณะดูงานจาก Lotus ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านป่าบุก ในการนี้ได้แนะนำวิธีการกำจัดขยะเปียกอีกด้วย ณ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดและคณะ ที่เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดและคณะ ที่เดินทางมานิเทศติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอป่าซาง ณ ห้องประชุมเทศบาลจำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

การแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง ประจำปี 2560 "แม่แรงเกมส์"

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลแม่แรง ประจำปี 2560 "แม่แรงเกมส์" ณ สนามกีฬาตำบลแม่แรง (บ้านกองงาม) วันที่ 1 ธันวาคม 2560

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้ร่วมทำ MOU กับ TOT ลำพูนสำหรับโครงการ Maerang Free Wifi และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชและสมาชิกสภาเทศบาล

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในการนี้ได้ร่วมทำ MOU กับ TOT ลำพูนสำหรับโครงการ Maerang Free Wifi และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชและสมาชิกสภาเทศบาลในสังกัดอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

การซ่อมแซมถนนเส้นปากทางหนองเงือก

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง นำคณะฯ เข้าติดตามผลการทำงานของช่างในการซ่อมแซมถนนเส้นปากทางหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่ช่างที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ อีกด้วย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560