การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง ต.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

ต้อนรับ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พี่น้องประชาชนในตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษอีกด้วย ณ วัดป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

 

 

พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในการนี้ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดอาคาร ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อ 7 กันยายน 2560

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง มอบหมวกกันน๊อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้ปกครอง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมเป็นเกียรติในการจับฉลากรางวัลแจกหมวกกันน๊อค แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลภายในสังกัด ในการนี้ได้พูดคุยพบปะกับผู้ปกครองและร่วมถ่ายรูปหมู่กับเด็กๆอนุบาลในสังกัดอีกด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง

นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอล์ และลดอุบัติเหตุโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลแม่แรง ในการนี้ได้มอบป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แรง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560