ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ ท่านพระครูพิลาศธรรมวินิต เจ้าคณะตำบลแม่แรง เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง

             เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2557 นายทวี ณ ลำพูน   นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แรง และคณะศรัทธาประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ ท่านพระครูพิลาศธรรมวินิต  เจ้าคณะตำบลแม่แรง  เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง      ณ วัดป่าเหียง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ ท่านพระครูวรพรตนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง

 

            เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 นายทวี ณ ลำพูน   นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่แรง และคณะศรัทธาประชาชนตำบลแม่แรง ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ ท่านพระครูวรพรตนิวิฐ  รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง เจ้าอาวาสวัดแม่แรง ณ วัดแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่แรง ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกองทุนบทบาทสตรีตำบลแม่แรง เสริม

เมื่อวันที่ 15พฤษภาคม 2557นายสุรพล ปั้นจาด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกกองทุนบทบาทสตรีตำบลแม่แรง โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรงโดย กองทุนบทบาทสตรีจังหวัดลำพูน    

เทศบาลตำบลแม่แรง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง

วันที่ 27 มีนาคม 2557  นายทวี  ณ ลำพูน  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรง  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรง